Nieuwe functie voor het Balengebouw
Het balengebouw in de wijk Roombeek is het meest besproken pand van Enschede. Een pand met veel verhalen: het rijke textielverleden waarin het gebouw dienst deed als opslag van katoenbalen, de vuurwerkramp waarbij het pand als enige overeind bleef, en de plannen om hier het Jan Cremer museum te vestigen.  Ten behoeve van dit voornemen werden de architecten Rem Koolhaas en Bjarne Mastenbroek ingeschakeld, waarop het gebouw op 3 niveaus horizontaal werd doorgesneden en gelift (zie onderstaande time lapse). Door deze onorthodoxe ingrepen werden de verdiepingshoogtes van 2 meter verdubbeld tot 4 meter.

Hoewel een deel van de gevel reeds was voorzien van betonnen covers van het boek  ‘Ik, Jan Cremer’ kwam het museum niet van de grond en bleef het markante pand  jaren leeg. In 2015 wist De Blauwe Reiger het Balengebouw te verwerven. Het pand werd intern aangepast , voorzien van duurzame en energiezuinige installaties, en gereedgemaakt voor een nieuwe toekomst als verzamelgebouw voor bedrijven op gebied van creatie en media.

De anchor tennant in het Balengebouw is de Persgroep, ten behoeve van Twentsche Courant Tubantia. In het souterrain is 1Twente gevestigd, een groep van lokale omroeporganisaties. Hier zijn ook studio’s en een debatcentrum gerealiseerd. Verder biedt het Balengebouw onderdak aan uitzendorganisatie Timing (Asito) en architectenbureau LKSVDD.

Met deze invulling van het Balengebouw krijgt de populaire en door planologen veelgeprezen wijk Roombeek uiteindelijk toch het zo gewenste dynamische hart.